Chợ phiên mẹ gánh gió đông
Chắt chiu đem đổi nắng hồng nuôi con
Liêu xiêu bóng mẹ đường mòn
Thúng đời một gánh, thúng con một gồng.

Cánh cò lạc giữa cơn giông
Bàn chân mẹ lạc khắp đồng lúa xanh
Nắng hè rám bưởi trên cành
Nắng đời rám cả tóc xanh bốn mùa.

Mưa dầm làm khế thêm chua
Mưa đời làm mẹ già nua mỗi ngày
Mẹ thời như ớt trên cây
Lặng thầm xanh vỏ mà cay trong lòng.

Vai gầy gánh cả bão giông
Gom thành tiếng hát ru nồng canh thâu
Thúng nào mẹ gánh cơ cầu
Thúng nào mẹ gánh bể dâu cuộc đời.

Thúng nào gánh nước mắt rơi
Thúng nào gánh trọn những lời thế gian
Chợ đời gánh mảnh trăng tàn
Thúng ơi mẹ gánh hồng nhan riêng mình.
Lê Hồng Phúc