Chỉ những lúc đường đời không thuận lợi
Vài đứa con mới nhớ (cha) mẹ nhiều hơn
Chớ cuộc đời mà thuận bước lành trơn
Trước cám dỗ được mấy người nghĩ tưởng?

Nuôi con lớn mong giàu sang con hưởng
Đâu thiết màng chuyện con báo thâm ân
Miễn làm sao con no ấm yên phần
Cha với mẹ đã vui mừng khôn tả

Nhưng con ơi trước thời gian nghiệt ngã
Cha mẹ già đâu thể sống ngàn năm
Để mỏi mòn đợi con trẻ ghé thăm
Nhìn qua quýt rồi biệt tăm biệt tích

Muốn gặp con cũng phải chờ xếp lịch
Xem hôm nay có cuộc hẹn nào không
Hay là thôi…. con bão nổi trong lòng
Đợi khi khác mẹ cha hãy ghé nhé…

Ta chẳng trách bởi nhu cầu tuổi trẻ
Nhịp sống đời con buộc phải thích nghi
Nhưng con ơi sinh – tử có hạn kỳ
Mà tuổi già thì như đèn trước gió

Có thể nào một lần con buông bỏ
Những hẹn hò những trói buộc ngoài kia
Một lần thôi con toàn ý quay về
Thăm cha mẹ có cả hồn lẫn xác…!!!

Tác giả: Diệu Nguyễn